ACad (EHO332) - J. Jaanus
Building Construction

Eesmärgid: baasteadmised arvutigraafikas, vektorgraafikaprogrammi AutoCAD baasil. Kursus käsitleb arvutijoonestamise üldpõhimõtteid, lihtsate objektide loomise ja muutmise põhitehnikaid ning lihtsamate konstrueerimisvõtete kasutamist. Kursus hõlmab erinevate töörežiimide kasutamise, joonise näivkujutise suuruse muutmise ning objektide omaduste asetamise ja muutmise tehnikad.

Arvutigraafika I (EHE003) EH2023 - Jaak Jaanus
Building Construction

Eesmärgid: baasteadmised arvutigraafikas, vektorgraafikaprogrammi AutoCAD baasil. Arvutigraafika I kursus käsitleb arvutijoonestamise üldpõhimõtteid, lihtsate objektide loomise ja muutmise põhitehnikaid ning lihtsamate konstrueerimisvõtete kasutamist. Kursus hõlmab erinevate töörežiimide kasutamise, joonise näivkujutise suuruse muutmise ning objektide omaduste asetamise ja muutmise tehnikad.

Arvutigraafika I (EHE003) KEH2023 ja KKK2023 - J. Jaanus
Building Construction

Eesmärgid: baasteadmised arvutigraafikas, vektorgraafikaprogrammi AutoCAD baasil. Kursus käsitleb arvutijoonestamise üldpõhimõtteid, lihtsate objektide loomise ja muutmise põhitehnikaid ning lihtsamate konstrueerimisvõtete kasutamist. Kursus hõlmab erinevate töörežiimide kasutamise, joonise näivkujutise suuruse muutmise ning objektide omaduste asetamise ja muutmise tehnikad.

Building Physics and Basics of Building Energy Efficiency (EHE008) - E.-R. Parts
Building Construction

Main requirements for indoor climate, main requirements for external perimeters, main notions of thermal physics (porosity, humidity, thermal transmittance, thermal conductivity, thermal capacity, thermal radiation and thermal absorption), cold bridges, thermal resistance of a perimeter, temperature regime of a perimeter, thermal assimilation, air tightness, humidity regime of an exterior perimeter, control possibilities of thermal technical quality of the perimeter structures of buildings (thermography).
Learning the types of a heating, ventilation system and energy efficiency. Among it getting introduced with the materials, principles of construction and work of the systems as well as with building these systems and their construction technology.

Computer Graphics I - E.-R. Parts
Building Construction

The aim of the course is to give students the basic information, skills and concepts related to drafting and design in AutoCAD.

Computer Graphics I (EHE003) FI2023K - J. Jaanus
Building Construction

The aim of the course is to give students the basic information, skills and concepts related to drafting and design in AutoCAD.

Construction 3D laser scanning (ERG032) - T. Mill
Building Construction

Fundamentals of lidar acquisition, survey control, data registration, data processing, analysis, and verification. Introduction to dynamic laser scanning, usage and accuracy aspects.

Ehitusinfo modelleerimine (BIM) (EHE011) - R. Puust
Building Construction

Infrastruktuuri (teedeehituse) mudelpõhist lähenemisviit on aja jooksul püütud kirjeldada mitme erineva akronüümi või mõistega - Virtual Design and Construction - VDC (virtuaalne projekteerimine ja ehitamine) või siis Civil Information Management - CIM (tsiviilehitusinfo haldamine) ja need on endiselt kasutusel. Samas on ehitiste valdkonnas saanud samalaadse protsessi sünonüümiks Building Information Modeling - BIM (ehitusinfo mudel/modelleerimine), mistõttu see on muutunud vaata et sidesõnaks. Juhul kui soovitakse eraldi täpsustada, et ehitusinfo modelleerimisest räägitakse infrastruktuuri (teedeehituse) kontekstis, võib kohatada ka mõistet BIM for Infrastructure (BIM teedehituses) või lühendatult lihtsalt InfraBIM.

BIM muutis paradigmat või viisi, kuidas hooneid projekteeritakse/hallatakse ning nüüd on infrastruktuuri kord kätte jõudnud (õigem oleks öelda, et see käib juba mõnda aega täie hooga). See on muutmas infrastruktuuri projekti edastusviise ning valdamist. Piirideta parendamisvõimalust nähakse nii tootlikkuses, maksumuses kui infrastruktuuri projekteerimises, ehitamises ning varahalduses.

Vanad, iganenud töövõtted ei ole piisavad ning varsti pole nendega enam midagi peale hakata, kui valitsus, avalikkus ning erakapital saab aru BIMi võimalustest vähendada haldamiseks vajalikke kulusid tagamaks puudujääk projekti finantseeringus, et rahuldada üha kasvavat infrastruktuuri nõudlust.

Antud e-kursus käsitleb BIMi mõistet teedeehituse kontektstis nii teoorias kui praktikas. Lisaks põgusale BIMi protsesside lahti seletamisele, keskendutakse seejärel BIMi rakendamise aspektidele infrastruktuuri valdkonnas. E-kursus koosneb kokku seitsmest moodulist, millest kuus on väga praktilise iseloomuga, kus vaadeldakse nii ruumilist planeerimist (eskiisi loomist) mudelpõhises projekteerimises, selle ülekandmist põhiprojekti loomise tarkvarasse ja seejärel selle täpsemat arendamist kuni mahtude väljavõteteni, 4D/5D simulatsioonideni, vastuolude kontrolli (kokkulangevuse analüüside) loomiseni ja mõistagi projekti visualiseerimiseni / animeerimiseni ja projekti jagamise aspektidele avalikkuse, tellija ja teiste otsustajatega.

Kursus eeldab aktiivset e-kursusel osalemist (testid, foorumites osalemine, iseseisvad tööd jne). Kontakttunnid toimuvad vaid semestri esimestel nädalatel. Kursusele on ligipääs külalisena, kuid täiemahuliseks kursuse läbimiseks on vajalik õppeaine deklareerida (korraline tudeng ja/või TalTechis ka avatud ülikooli vahendusel). Kursusele registreerumise võtit jagatakse esimeses kontakttunnis.