Course image Tee-ehitusmasinad (ETE005) - H. Pajus
Road Construction

Õppeaine eesmärk on anda ülevaade tee-ehitustöödeks vajalike masinate kasutamisest ja nende tootlikkuse määramisest.

Course image Geosünteedid (ETE030) - K. Helgand
Road Construction

Kursus annab ülevaate geosünteetidest, nende tootmisest ja kasutusvõimalustest teedeehituses ning sellega seonduvates valdkondades.

Course image Eelarvestamine teedeehituses (ETE014) - M. Pallas
Road Construction

Kursuse eesmärgiks on anda üliõpilastele ettekujutus teedeehituse eelarve koostamise protsessi erinevatest etappidest koos pakkumise dokumentatsiooni ettevalmistamisega.

Course image Eelarvestamine teedeehituses (ETE14) - Rene Pruunsild
Road Construction

Kuna projekti raha teenitakse paberil ja kaotatakse objektil, siis on ülimalt oluline, et enne objektile minekut on kogu projekt hoolega läbi mõeldud ning kalkuleeritud. Siin tulebki mängu peen eelarvestamise kunst.

Teedeehitus on väga kalli tegevus, kus tegeletakse väga suurte töömahtude ning seetõttu on ka summad suured. Iga vale tegevus või ka õige tegevuse tegemata jätmine tähendab suuri kulutusi. 

Kursusel saategi teada, kuidas eelarvestamine teedeehituses käib.

Course image Tee projekteerimine (ETE009) - M. Toome
Road Construction

Aine nimetus: Tee projekteerimine

Õppejõud:       Meelis Toome

Ainepunkte:    6 EAP

Hindamisviis: Eksam

Kursuse eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmised teede projekteerimise lähtetasemetest, planeerimis- ja projekteerimistasanditest, maantee klassidest, liiklussagedusest, keskkonnakaitselistest nõuetest teede ehitusel, maantee põhiparameetritest, autotee trassi ja muldkeha projekteerimisnõuetest. Samuti on kursuse eesmärgiks anda üliõpilastele teadmised autoteede katendite projekteerimisest, sama- ja eritasandiliste ristmike plaanilahenditest, rajatistest ja nende projekteerimisest autoteedele; jalgteede ja teiste teepäraldiste projektlahenditest; lahenditest tehnovõrkude ja tee ristumisel.

Course image Tee-ehitusmasinad (ETE005) - S. Sein
Road Construction

Õppeaine eesmärk on anda ülevaade tee-ehitustöödeks vajalike masinate kasutamisest ja nende tootlikkuse määramisest.