Course image TK, KT lõputöö koostajale 2024
Information for students

Siia kursusele on koondatud üldinfo lõputöö kirjutajale tehnoloogia ja ringmajanduse instituudi TK, KT  õppekava üliõpilastele. Üldiste materjalide alla on koondatud materjalid, mis on ühised kõikidele õpekavadele. Erialade nimelistes teemaplokkide on lisainfo ja nõutavad tegevused õppekavade kaupa.