Course image Optika alused - A. Eensaar
Mathematics and Sciences

Antakse süstemaatiline ülevaade põhiliste optiliste nähtuste füüsikalisest kirjeldamisest, käsitletakse valguse kiirgumist ja neeldumist, peegeldumist, murdumist ja kaksikmurdumist, polarisatsiooni, interferentsi, difraktsiooni ning vastastikmõju ainega. Tutvustatakse optika olulisemaid füüsikalis-tehnilisi rakendusi.

Course image Programmeerimise algkursus (RKE132) valikaine - sügis 2023 - J. Voronetskaja
Mathematics and Sciences
Õpetusega taotletakse, et kursuse osaleja mõistab programmeerimise põhiolemust, tunneb üldist programmeerimise terminoloogiat ning oskab kasutada peamisi kaasaegseid tarkvaraarenduse vahendeid ja luua lihtsamaid rakendusi.
Course image Rakendusfüüsika - A. Eensaar
Mathematics and Sciences

Kursuse eesmärgiks on tutvustada mehaanika, molekulaarfüüsika ja elektri valdkonna seaduspärasusi koos rakenduste näidetega kaasaja tehnika arengus.

Course image Rakendusfüüsika – I. Georgievskaya
Mathematics and Sciences

Rakendusfüüsika (RKE118) kursus kui üks baasaine annab aluse tehnilisele kõrgharidusele. Füüsikast sõltub tehnika tegelikkuse tunnetamise ulatus ja sügavus, ilma milleta ei saa insenerist loovat tehnika arendajat ega sünni uut tehnikat. Kursuse eesmärgiks on mehaanika, soojuse ja elektri valdkonna põhiseaduste selgitamine koos rakenduste näidetega kaasaja tehnika erivaldkondade arengus.

Course image Rakendusfüüsika (HE ja TE) – I. Georgievskaya
Mathematics and Sciences

Rakendusfüüsika (RKE118) kursus kui üks baasaine annab aluse tehnilisele kõrgharidusele. Füüsikast sõltub tehnika tegelikkuse tunnetamise ulatus ja sügavus, ilma milleta ei saa insenerist loovat tehnika arendajat ega sünni uut tehnikat. Kursuse eesmärgiks on mehaanika, soojuse ja elektri valdkonna põhiseaduste selgitamine koos rakenduste näidetega kaasaja tehnika erivaldkondade arengus.

Course image Rakendusfüüsika (RKE118) 23/24 - PÕ – K.Tsõgankov
Mathematics and Sciences

Rakendusfüüsika (RKE118) kursus kui üks baasaine annab aluse tehnilisele kõrgharidusele. Füüsikast sõltub tehnika tegelikkuse tunnetamise ulatus ja sügavus, ilma milleta ei saa insenerist loovat tehnika arendajat ega sünni uut tehnikat. Kursuse eesmärgiks on mehaanika, soojuse ja elektri valdkonna põhiseaduste selgitamine koos rakenduste näidetega kaasaja tehnika erivaldkondade arengus.

Course image Rakendusfüüsika (RKE118) KÕ 23/24 – N. Härsing
Mathematics and Sciences

Rakendusfüüsika (RKE118) kursus kui üks baasaine annab aluse tehnilisele kõrgharidusele. Füüsikast sõltub tehnika tegelikkuse tunnetamise ulatus ja sügavus, ilma milleta ei saa insenerist loovat tehnika arendajat ega sünni uut tehnikat. Kursuse eesmärgiks on mehaanika, soojuse ja elektri valdkonna põhiseaduste selgitamine koos rakenduste näidetega kaasaja tehnika erivaldkondade arengus.

Course image Rakendusfüüsika (RKE118) KÕ 23/24 sügis – K. Tsõgankov
Mathematics and Sciences

Rakendusfüüsika (RKE118) kursus kui üks baasaine annab aluse tehnilisele kõrgharidusele. Füüsikast sõltub tehnika tegelikkuse tunnetamise ulatus ja sügavus, ilma milleta ei saa insenerist loovat tehnika arendajat ega sünni uut tehnikat. Kursuse eesmärgiks on mehaanika, soojuse ja elektri valdkonna põhiseaduste selgitamine koos rakenduste näidetega kaasaja tehnika erivaldkondade arengus.

Course image Rakendusfüüsika (RKE118)- PÕ – N. Härsing
Mathematics and Sciences

Rakendusfüüsika (RKE118) kursus kui üks baasaine annab aluse tehnilisele kõrgharidusele. Füüsikast sõltub tehnika tegelikkuse tunnetamise ulatus ja sügavus, ilma milleta ei saa insenerist loovat tehnika arendajat ega sünni uut tehnikat. Kursuse eesmärgiks on mehaanika, soojuse ja elektri valdkonna põhiseaduste selgitamine koos rakenduste näidetega kaasaja tehnika erivaldkondade arengus.

Course image Rakendusfüüsika (sessioonõpe) – I. Georgievskaya
Mathematics and Sciences

Rakendusfüüsika (RKE118) kursus kui üks baasaine annab aluse tehnilisele kõrgharidusele. Füüsikast sõltub tehnika tegelikkuse tunnetamise ulatus ja sügavus, ilma milleta ei saa insenerist loovat tehnika arendajat ega sünni uut tehnikat. Kursuse eesmärgiks on mehaanika, soojuse ja elektri valdkonna põhiseaduste selgitamine koos rakenduste näidetega kaasaja tehnika erivaldkondade arengus.

Course image Rakendusfüüsika (sessioonõpe) – N. Härsing
Mathematics and Sciences

Rakendusfüüsika (RKE118) kursus kui üks baasaine annab aluse tehnilisele kõrgharidusele. Füüsikast sõltub tehnika tegelikkuse tunnetamise ulatus ja sügavus, ilma milleta ei saa insenerist loovat tehnika arendajat ega sünni uut tehnikat. Kursuse eesmärgiks on mehaanika, soojuse ja elektri valdkonna põhiseaduste selgitamine koos rakenduste näidetega kaasaja tehnika erivaldkondade arengus.

Course image Rakendusmatemaatika II (RKE123) sügis 2023 - E. Safiulina
Mathematics and Sciences

Kursuse eesmärgiks on tutvustada ühe muutuja funktsioonide diferentseerimise meetodeid ning nende põhiliste rakendustega, anda üliõpilastele lühiülevaade kahe muutuja funktsioonidest. Süvendada üliõpilase teadmisi ja oskusi ühe muutuja funktsioonide integreerimisest ja diferentsiaalvõrrandite lahendamisest ning nende rakendustest. Nimetatud matemaatika alusteadmised on hea inseneri ettevalmistuse lahutamatu osa ning on aluseks jätkamaks õpinguid magistriõppes. Üliõpilaste matemaatilise ja loogilise mõtlemisoskuse arendamine.

Course image Sissejuhatus MatLabi (RKE135) - G. Tamberg
Mathematics and Sciences

Antud kursuse eesmärk on anda ülevaade tarkvara paketi MatLab kasutusvaldkondadest.
Kursuse läbimisel omandatakse baasteadmised MatLabi  kasutamiseks rakendusliku sisuga ülesannete lahendamiseks.

Course image Sissejuhatus MatLabi (RKE135), sessioonõpe - G. Tamberg
Mathematics and Sciences

Antud kursuse eesmärk on anda ülevaade tarkvara paketi MatLab kasutusvaldkondadest.
Kursuse läbimisel omandatakse baasteadmised MatLabi  kasutamiseks rakendusliku sisuga ülesannete lahendamiseks.