Course image Kvaliteedikorraldus I - M. Perkmann
Fashion industry

Kvaliteedikorralduse aine annab ülevaate kvaliteedisüsteemist õmblusettevõttes, professionaalsest rõivaanalüüsist.

Course image Lõikeõpetus - T. Peets
Fashion industry

Lõikeõpetus  kuulub Moetööstuse õppekava põhiõppe moodulisse. 

Käesolev kursus on mõeldud tehnoloogia ja tootearenduse õppesuuna kaugõppe üliõpilastele.

Lõikeõpetuse kursuse maht on 6 EAP ja toimub teise õppeaasta sügisel, olles järjeks Antropomeetriale ja eeldusaineks mitmele järgmisele ainele, näiteks  Rõivakollektsioonide koostamine, Tootearendus.

Kursusel tutvustatakse rõivaste klassifitseerimist, tehnilise dokumentatsiooni loomist, lõigete ja lekaalide konstrueerimist.

Õppetöö koosneb loengutest, praktilistest ja iseseisvatest töödest. Loengutes räägime sellest, millega lõigete valmistamisel arvestada, konstrueerime ja modelleerime põhilõike lihtsale tootele ning loome mudeliperekonna.

Kursuselt leiab õppematerjale ja juhendeid ning ülesandeid iseseisvalt lahendamiseks.

Course image Lõputöö seminar
Fashion industry

Lõputöö seminari peamisteks eesmärkideks on tudengite suunamine ja juhendamine lõputöö probleemi/idee sõnastamisel, lõputöö eesmärgi püstitamisel ja selle saavutamiseks teostatavate ülesannete formuleerimisel ning uurimistöö ja -meetodite planeerimisel.  

Course image Ülerõivad - projekt (ÕMO297) - Margit Kuusk
Fashion industry

Ülerõivad projekt on Moetööstuse õppekava tehnilise disaini suuna kohustuslik õppeaine, kus praktilise töö käigus rakendatakse eelnevalt saadud teoreetilisi teadmisi ning arendatakse naiste voodriga toodete valmistamise oskuseid.