Course image Integreeritud tehnoloogiad - projekt (RMO009) - P. Veske-Lepp
Fashion industry


Võimaldada üliõpilasel kinnistada eelnevalt läbitud õppeinetes omandatud teadmisi läbi praktilise ülesande. Kursuse jooksul üliõpilane arendab ja valmistab nutitekstiili (pool)toote.

Ideekavandi ning tehniliste jooniste valmistamine ja esitamine; Vajalike materjalide loetelu tegemine; Proovitüki tegemine; Prototüübi tegemine; Prototüübi esitlemine ja kaitsmine.

  • Õppeaine läbinu oskab iseseisvalt otsida ja kasutada erinevaid infoallikaid uurimusliku osa teostamiseks.
  • Õppeaine läbinu oskab leida ning kasutada töö teostamiseks sobivaid nutitekstiili valmistusmeetoteid.
  • Õppeaine läbinu oskab tagasisidest lähtuvalt teha parendusi oma tootedisainis.
  • Õppeaine läbinu oskab esitleda oma toodet suulises ja kirjalikus vormis, kasutades erialast terminoloogiat.
Course image Integreeritud tehnoloogiad (ÕMO326) - P. Veske-Lepp
Fashion industry

Õppeaine annab ülevaate erinevatest uutest tehnoloogiatest, mida on võimalik kasutada tekstiilitoodete arendamisel ning parendamise, nagu nutitekstiilid ja nanotehnoloogia, millele lisaks saab alusteadmised kaasaegse teadustöö leidmisest, mõistmisest ning kasutamisest.

Õppeaine läbinul on ülevaade kaasaegsetest tehnoloogiatest, mida on võimalik rakendada tekstiilitoodetel.

Course image Kaubanduse alused (ÕRK315) - M. Laid
Fashion industry

Kursuse eesmärgiks on luua võimalus kaubanduse kui olulise majandusharu olemuse mõistmiseks, kujundada oskus mõista, analüüsida ja tõlgendada kaubandusalaseid teadmisi muude erialaste oskuste looval integreerimisel.

Course image Kvaliteedikorraldus I - M. Perkmann
Fashion industry

Kvaliteedikorralduse aine annab ülevaate kvaliteedisüsteemist õmblusettevõttes, professionaalsest rõivaanalüüsist.

Course image Lõikeõpetus - T. Peets
Fashion industry

Lõikeõpetus  kuulub Moetööstuse õppekava põhiõppe moodulisse. 

Käesolev kursus on mõeldud tehnoloogia ja tootearenduse õppesuuna kaugõppe üliõpilastele.

Lõikeõpetuse kursuse maht on 6 EAP ja toimub teise õppeaasta sügisel, olles järjeks Antropomeetriale ja eeldusaineks mitmele järgmisele ainele, näiteks  Rõivakollektsioonide koostamine, Tootearendus.

Kursusel tutvustatakse rõivaste klassifitseerimist, tehnilise dokumentatsiooni loomist, lõigete ja lekaalide konstrueerimist.

Õppetöö koosneb loengutest, praktilistest ja iseseisvatest töödest. Loengutes räägime sellest, millega lõigete valmistamisel arvestada, konstrueerime ja modelleerime põhilõike lihtsale tootele ning loome mudeliperekonna.

Kursuselt leiab õppematerjale ja juhendeid ning ülesandeid iseseisvalt lahendamiseks.

Course image Lõputöö seminar
Fashion industry

Lõputöö seminari peamisteks eesmärkideks on tudengite suunamine ja juhendamine lõputöö probleemi/idee sõnastamisel, lõputöö eesmärgi püstitamisel ja selle saavutamiseks teostatavate ülesannete formuleerimisel ning uurimistöö ja -meetodite planeerimisel.