Course image Riigihangete planeerimine ja menetlus (LOK006) - M. Kuningas
Purchasing and Procurement Management

Õppeaine eesmärgiks on anda ülevaade riigihangete planeerimisest ja korraldamisest. Lisaks sellele vaadatakse koos õpilastega läbi ka riigihangete vaidlustus koostamise ja vaidlustusele vastamise detailid.

Aine hindamine toimub järgmiselt:

1. Seminarides osalemise ja kodutööde eest on semestri jooksul võimalik koguda 100 või enam punkti ja nende alusel toimub ka lõpphindamine. 25-punktilised kodutööd - hanke ja pakkumuse esitamine ja registreerimine staadiumis täitmisel ning vaidlustse ja vastuse esitamine on kohustuslik.

2. Neil, kes on esitanud mõlemad 25-punktilised tööd on võimalik oma hinnet parandada eksamil. Arvesse lähevad 2x25 p kodutööd ja eksamil saadud tulemused (max 50 p).

Kohustuslike kodutööde õigeaegne esitamine on eelduseks eksamile pääsemisele.