Kursuse pilt Riigihangete planeerimine ja menetlus (LOK006) - M. Kuningas
Ostu- ja hankekorraldus

Õppeaine eesmärgiks on anda ülevaade riigihangete planeerimisest ja korraldamisest. Lisaks sellele vaadatakse koos õpilastega läbi ka riigihangete vaidlustus koostamise ja vaidlustusele vastamise detailid.

Aine hindamine toimub järgmiselt:

1. Seminarides osalemise ja kodutööde eest on semestri jooksul võimalik koguda 100 või enam punkti ja nende alusel toimub ka lõpphindamine. 25-punktilised kodutööd - hanke ja pakkumuse esitamine ja registreerimine staadiumis täitmisel ning vaidlustse ja vastuse esitamine on kohustuslik.

2. Neil, kes on esitanud mõlemad 25-punktilised tööd on võimalik oma hinnet parandada eksamil. Arvesse lähevad 2x25 p kodutööd ja eksamil saadud tulemused (max 50 p).

Kohustuslike kodutööde õigeaegne esitamine on eelduseks eksamile pääsemisele.