Course image Business English - S. Truu
Languages

The course is meant for group KLI51. The duration is Sept - Dec 2015. The course includes 12 contact classes and 40 hours of independent work. The e-materials will help students to achieve the learning outcomes of the course.

Course image English for Architects I (HKE135) RA2022 - M. Kuning
Languages

Käesolev inglise keele kursus on mõeldud rakendusarhitektuuri 1. kursuse üliõpilastele esimeseks erialase keele kursuseks, mis algab 2. semestril. Kursuse maht on 3 EAP.

Course image English for Architects II (HKE136) RA2022 - M. Kuning
Languages

Käesolev inglise keele kursus on mõeldud 2. kursuse rakendusarhitektuuri üliõpilastele. Kursusel käsitletakse põhiliselt teemasid, mis on seotud hoonete osade ja projekteerimisega.

Course image English for Architects III (HKE136) RA31 - M. Kuning
Languages

"English for Architects 3" (RA-31) (HKE136) - M. Kuning" on inglise erialakeele kursus rakendusarhitektuuri 2. kursuse üliõpilastele, mis hõlmab arhitektuuristiile alates 15. sajandist tänapäevani. Kursus on mõeldud õppimiseks peale kursust "English for Architects 2" (RA-31) (HKE136).

Course image English for Automotive Engineers I & II (HKE 135 &136)- L.Püss
Languages

Kursus on mõeldud nii 1. kui ka 2. kursuse autotehnika üliõpilastele, nii päevastele kui kaugõppe üliõpilastele.

 

1.kursus algab sissejuhatavate teemadega: Kõrgharidus ja TTK; Kõrgharidus Eestis ja ingliskeelsetes riikides, õpingud TTKs; Üldine tehniline inglise keel (üldtehniline sõnavara, inseneeria ajalugu); auto ajalugu, mootorsõidukite tüübid, auto kere detailid, maanteed ja liiklusmärgid.

 

2. kursus käsitleb sisepõlemismootorite liike, töö põhimõtet, süsteeme ja allsüsteeme ning aitab üliõpilastel oma erialal inglise keeles toime tulla. Kursus lähtub lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) põhimõtetest.

Course image English for Civil Engineers and Facility Management (HKE135)KKK2023
Languages

Käesolev inglise keele kursus on mõeldud 1. kursuse üliõpilastele esimeseks erialase keele kursuseks, mis algab 2. semestril. Kursuse maht on 3 EAP.

Course image English for Procurement and Purchasing I (HKE 135) (OK) - L. Püss
Languages

Erialase inglise keele e-kursus (tekstid, õppematerjalid, ülesanded jms.)  Ostu- ja hankekorralduse õppekaval

Course image English for Road Construction Engineers I (HKE135) KTE2022 - G. Koch
Languages

Käesolev inglise keele kursus on mõeldud teedeehituse eriala 1. kursuse üliõpilastele esimeseks erialase keele kursuseks, mis algab 2. semestril. Kursuse maht on 3 EAP.

Course image English for Road Construction Engineers I (HKE135) TE2021 - M. Kuning
Languages

Käesolev inglise keele kursus on mõeldud teedeehituse eriala 1. kursuse üliõpilastele esimeseks erialase keele kursuseks, mis algab 2. semestril. Kursuse maht on 3 EAP.

Course image English for Special Purposes HKE135 (TJ2022) - G. Koch
Languages

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Erialase inglise keele kursusel käsitletakse õpitava erialaga seotud teemasid.
Kursuse õppematerjal põhineb erialastel tekstidel, mille terminoloogia on aluseks õppija keelelisele arengule ning mille sisu täiendab õppuri erialalist kompetentsi. Keeleõppemetoodika keskmes on aktiivõppemeetoditele rajatud lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK).
Kursuse materjalid eeldavad õppija keeleoskust B2 tasemel.

Õppeaine üldeesmärgid

Erialateadmiste arendamine inglise keeles. Loodav kompetents võimaldab osaleda rahvusvahelistes projektides ja aruteludes; osaleda üliõpilasvahetuses; efektiivselt kasutada erialaseid tekste; kuulata erialaseid ingliskeelseid loenguid; teha erialaseid ettekandeid.

Õppeaine õpiväljundid

Üliõpilane
• tunneb esitlusele esitatavaid nõudeid ning rakendab neid erialase esitluse koostamisel ja ettekandmisel;
• on omandanud läbitud teemade piires erialase sõnavara
• rakendab erialast sõnavara harjutustes, dialoogides ja tekstide refereerimisel.

Õppeaine vormi kirjeldus

Kursuse maht on 78 tundi, millest 32 tundi on auditoorne töö ja 46 tundi õppija iseseisev töö.

Kirjandus

e-kursused ja e-materjalid Moodle keskkonnas http://ekool.tktk.ee
 

Kirjandus

e-kursused ja e-materjalid Moodle keskkonnas http://ekool.tktk.ee

Õppejõu poolt valitud ja koostatud õppematerjal (internetipõhised tekstid ja töölehed, tekstid erialastest ajakirjadest).

Hindamismeetodid

Kursus lõppeb eksamiga. Eksamihinde moodustab kursuse 
jooksul saadud hinnete koondhinne (60%) ja eksamihinne (40%). 
Hindamiskriteeriumid tehakse rühmale teatavaks tunnis kursuse alguses.

E-kursus(t)e nimi Moodle õpikeskkonnas (http://ekool.tktk.ee)

E-kursused ja e-materjalid Moodle õpikeskkonnas (http://ekool.tktk.ee)
Course image English for Special Purposes II 'Inglise keel II HKE136 TD2020 R. Joerand
Languages

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Erialase inglise keele kursusel käsitletakse õpitava erialaga seotud teemasid.
Kursuse õppematerjal põhineb erialastel tekstidel, mille terminoloogia on aluseks õppija keelelisele arengule ning mille sisu täiendab õppuri erialalist kompetentsi. Keeleõppemetoodika keskmes on aktiivõppemeetoditele rajatud lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK).
Kursuse materjalid eeldavad õppija keeleoskust B2 tasemel.

Õppeaine üldeesmärgid

Erialateadmiste arendamine inglise keeles. Loodav kompetents võimaldab osaleda rahvusvahelistes projektides ja aruteludes; osaleda üliõpilasvahetuses; efektiivselt kasutada erialaseid tekste; kuulata erialaseid ingliskeelseid loenguid; teha erialaseid ettekandeid.

Õppeaine õpiväljundid

Üliõpilane
• tunneb esitlusele esitatavaid nõudeid ning rakendab neid erialase esitluse koostamisel ja ettekandmisel;
• on omandanud läbitud teemade piires erialase sõnavara
• rakendab erialast sõnavara harjutustes, dialoogides ja tekstide refereerimisel.

Õppeaine vormi kirjeldus

Kursus toimub sügissemestril. Kursuse maht on 78 tundi, millest 32 tundi on auditoorne töö ja 46 tundi õppija iseseisev töö.

Kirjandus

e-kursused ja e-materjalid Moodle keskkonnas http://ekool.tktk.ee

Õppejõu poolt valitud ja koostatud õppematerjal (internetipõhised tekstid ja töölehed, tekstid erialastest ajakirjadest).

Hindamismeetodid

Kursus lõppeb eksamiga. Eksamihinde moodustab kursuse 
jooksul saadud hinnete koondhinne (70%) ja eksamihinne (30%). 
Hindamiskriteeriumid tehakse rühmale teatavaks tunnis kursuse alguses.

E-kursus(t)e nimi Moodle õpikeskkonnas (http://ekool.tktk.ee)

E-kursused ja e-materjalid Moodle õpikeskkonnas (http://ekool.tktk.ee)
Course image English for Special Purposes II HKE136 TK31/41 TL31/41 - R. Jõerand
Languages

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Erialase inglise keele kursusel käsitletakse õpitava erialaga seotud teemasid.
Kursuse õppematerjal põhineb erialastel tekstidel, mille terminoloogia on aluseks õppija keelelisele arengule ning mille sisu täiendab õppuri erialalist kompetentsi. Keeleõppemetoodika keskmes on aktiivõppemeetoditele rajatud lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK).
Kursuse materjalid eeldavad õppija keeleoskust B2 tasemel.

Õppeaine üldeesmärgid

Erialateadmiste arendamine inglise keeles. Loodav kompetents võimaldab osaleda rahvusvahelistes projektides ja aruteludes; osaleda üliõpilasvahetuses; efektiivselt kasutada erialaseid tekste; kuulata erialaseid ingliskeelseid loenguid; teha erialaseid ettekandeid.

Õppeaine õpiväljundid

Üliõpilane
• tunneb esitlusele esitatavaid nõudeid ning rakendab neid erialase esitluse koostamisel ja ettekandmisel;
• on omandanud läbitud teemade piires erialase sõnavara
• rakendab erialast sõnavara harjutustes, dialoogides ja tekstide refereerimisel.

Õppeaine vormi kirjeldus

Kursuse maht on 78 tundi, millest 32 tundi on auditoorne töö ja 46 tundi õppija iseseisev töö.

Kirjandus

e-kursused ja e-materjalid Moodle keskkonnas http://ekool.tktk.ee
 

Kirjandus

e-kursused ja e-materjalid Moodle keskkonnas http://ekool.tktk.ee

Õppejõu poolt valitud ja koostatud õppematerjal (internetipõhised tekstid ja töölehed, tekstid erialastest ajakirjadest).

Hindamismeetodid

Kursus lõppeb eksamiga. Eksamihinde moodustab kursuse 
jooksul saadud hinnete koondhinne (70%) ja eksamihinne (30%). 
Hindamiskriteeriumid tehakse rühmale teatavaks tunnis kursuse alguses.

E-kursus(t)e nimi Moodle õpikeskkonnas (http://ekool.tktk.ee)

E-kursused ja e-materjalid Moodle õpikeskkonnas (http://ekool.tktk.ee)