Course image English for Students of Logistics - Sirje Truu
Languages

Welcome to the course!

This ESP (English for Specific Purpose) course is meant for the students studying logistics at TTK UAS.

You will learn and practise  different special vocabulary of logistics, reading and discussing texts on logistics issues, doing different exercises, making presentations etc.

I hope you will learn work well and learn a lot of new things.

Your lecturer of English Sirje Truu

Course image English for Students of Railway Transportation
Languages

The English for Students of Railway Transportation course is meant for the students studying railway transportation at TTK UAS.

The course provides students with texts, different tasks and vocabulary practice options on field-specific topics such as railway traffic and safety, railway transport management, etc.

 

Course image TTK inglise keele ettevalmistav kursus taasalustajale (A1-A2) - M. Kuning
Languages

Kursus on mõeldud TTKs õpinguid alustavale inimesele, kellel on kooli lõpetamisest möödunud pikem ajaperiood ja/või kes soovib värskendada oma inglise keele alaseid teadmisi. Kursus on üles ehitatud kasutades kergemat tehnika- ja ärivaldkonna sõnavara, mis annab õppijale võimaluse harjutada ja harjuda valdkondliku sõnavaraga. Kursusel õpitakse inglise keele olulisemaid grammatikaaspekte nagu lauseehitus, ajavormid, passiiv ja tingimuslaused.