Kursuse eesmärgiks on õppida mõistma looduslikes keskkondades (peamiselt atmosfääris ja veekogudes) toimuvaid protsesse lähtudes mehaanika, molekulaarfüüsika, hüdro- ja termodünaamika ning optika seadustest.