Kursuse eesmärgiks on vastavalt raudteeinseneri kutsestandardile kutsetöös vajalike raudtee seadiste ja osiste projekteerimisalaste teadmiste ning oskuste õppimine kursuseprojekti koostamisega.