Kursuse eesmärgiks on vastavalt raudteeinseneri kutsestandardile kutsealal töötamiseks raudteeveeremi tundmaõppimine.