Kursuse eesmärgiks on mehaanika valdkonna füüsika põhiseaduste selgitamine koos rakenduste näidetega kaasaja tehnika eri valdkondade arengus.