Aine "Kommunikatsioon, koostöö ja kriitiline mõtlemine" osa "Kriitiline mõtlemine ja teaduslik maailmapilt" kaugõppe rühmadele kevadel 2021  (õppejõud: Meos Holger Kiik).