Kursus on mõeldud nii 1. kui ka 2. kursuse autotehnika üliõpilastele, nii päevastele kui kaugõppe üliõpilastele.

1.kursus algab sissejuhatavate teemadega: Kõrgharidus ja TTK; Kõrgharidus Eestis ja ingliskeelsetes riikides, õpingud TTKs; Üldine tehniline inglise keel (üldtehniline sõnavara, inseneeria ajalugu); auto ajalugu, mootorsõidukite tüübid, auto kere detailid, maanteed ja liiklusmärgid.

2. kursus käsitleb sisepõlemismootorite liike, töö põhimõtet, süsteeme ja allsüsteeme ning aitab üliõpilastel oma erialal inglise keeles toime tulla. Kursus lähtub lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) põhimõtetest.