Kinnisvara korrashoiu alused. Õigussüsteemi alused. Seaduste hierarhia. Asjaõigusseadus, kinnistusraamat. Kinnistut kirjeldavad dokumendid. Omandi koormamine (servituudid, pandid). Kinnistut läbivate tehnosüsteemide valitsemine.