Kursuse eesmärk on teadmiste andmine ettevõtte infoobjektide kirjeldamisest, infovoogudest, inforessurssidest, infokogumikest ja info esitamise viisidest. On teadlik objekti atribuutide kirjeldamisest, infokesksest projekteerimisest, infosüsteemi elutsüklist.