Kommunikatsioon, koostöö ja kriitiline mõtlemine (HKE155) aine osa "Kriitiline mõtlemine ja teaduslik maailmapilt" kevad 2021 päevaõppe tudengitele