E-kursus "English for Students of Environmental Technology 2" on mõeldud keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise eriala 2. kursuse üliõpilastele erialase inglise keele õppimiseks. Kursuse maht on 3 EAP.