Kursus on mõeldud nii 1. kui ka 2. kursuse liikluskorralduse üliõpilastele.