Tutvustatakse erinevaid projektsiooniliike, lihtsamaid geomeetrilisi kehasid, nende pinnalaotusi, kehade lõikumisi ning nende kujutamist vaadete ja lõigetena. 
Tutvustatakse erinevaid kujutamisvõtteid ja nõudeid jooniste (eskiiside) valmistamiseks ning tööjooniste lugemiseks.
Õpitakse erinevat tüüpi detailide eskiiside ja tööjooniste valmistamist (keermestatud detailid, hammasrattad jne).
Tutvustatakse materjalide ja tehniliste tingimuste tööjoonistele kandmise nõudeid.
Erialaga seotud erinevate graafiliste ülesannete lahendamine, eskiiside, tööjooniste valmistamine ja lugemine.
Õpitakse kasutama programmi Solid Edge -i joonestamis- ja muutmiskäskusid ning töörežiime (2D)