Kursuse eesmärgiks on tutvustada mehaanika, molekulaarfüüsika ja elektri valdkonna seaduspärasusi koos rakenduste näidetega kaasaja tehnika arengus.