Kursuse eesmärgiks on anda üliõpilastele ettekujutus teedeehituse eelarve koostamise protsessi erinevatest etappidest koos pakkumise dokumentatsiooni ettevalmistamisega.