Tabeltöötluse põhimõtted ja efektiivsed töövõtted. Valemite ja funktsioonide sisestamine. Adresseerimine: suhtelised, absoluut- ja sega-aadressid, nimed. Andmete vormindamine. Sorteerimine, filtreerimine, prognoosimine. Diagrammide loomine, redigeerimine ja vormindamine. Rist- ja sagedustabelid.

Viitamine ja tekstitöötlus vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile. Dokumendi läbivaatus. Objektide lisamine ja muutmine.

Esitluste loomise põhimõtted. Efektiivne esitluste loomine.