Lõputöö seminari peamisteks eesmärkideks on tudengite suunamine ja juhendamine lõputöö probleemi/idee sõnastamisel, lõputöö eesmärgi püstitamisel ja selle saavutamiseks teostatavate ülesannete formuleerimisel ning uurimistöö ja -meetodite planeerimisel.