Lineaaralgebra, analüütilise geomeetria ja matemaatilise analüüsi baasteadmiste andmine