AutoCAD 2D programmi joonestamise vahendite selgeks õppimine. Joonestamise ja muutmise käskude kasutamine joonise valmistamiseks. Joonisele andmete - teksti, mõõtmete, tähistuste pealekandmine, annotatsioonide uue stiili loomine, kihtide kasutamine. Joonise valmistamine, vormistamine, printimine, konverteerimine, publitseerimine.