Kuna projekti raha teenitakse paberil ja kaotatakse objektil, siis on ülimalt oluline, et enne objektile minekut on kogu projekt hoolega läbi mõeldud ning kalkuleeritud. Siin tulebki mängu peen eelarvestamise kunst.

Teedeehitus on väga kalli tegevus, kus tegeletakse väga suurte töömahtude ning seetõttu on ka summad suured. Iga vale tegevus või ka õige tegevuse tegemata jätmine tähendab suuri kulutusi. 

Kursusel saategi teada, kuidas eelarvestamine teedeehituses käib.