Käesolev aine on mõeldud näitlikustama e-õppe keskkonna Moodle kasutusvõimalusi.fff