Kursus annab tudengile baasteadmised aeropildistamisest ning aerofoto, ortofoto ja satelliitpildi tootmise ja kasutamise protsessidest. Kursuse läbimisega luuakse alus teiste fotogramm-meetriliste ja kaugseirega seotud ainete omandamiseks.