1. Sissejuhatus – disaini ajalugu
  2. Disainimise lähtealused
  3. Disainiprotsessi lähteülesanne:
    • koostamine
    • kasutamine
    • disainistrateegia loomine
  4. Uue toote planeerimine ja arendamine
  5. Mudeli loomine