Treimise, puurimise, freesimise, lihvimise ja nendes kasutatavate lõikeriistade karakteristikud, lõikereziimide valik ja arvutused. Tehnoloogiliste ülesannete lahendamine, dokumentatsiooni kirjelduse viisid.