Peale kursuse edukat läbimist teab üliõpilane, milliseid geodeetilisi töid teostatakse ehitusplatsi märkimisaluse rajamisel, vundamendikaevikute rajamisel, rostvärgi vaiade rammimisel, märktara ehitusel, vundamentide rajamisel, ühekordsete tööstus- ja laohoonete postide paigaldamisel ja teostusmõõdistamisel, mitmekorruseliste monteeritavate ja monoliitsete postide paigaldamisel ja teostusmõõdistamisel. Oskab koostada ja lugeda teostusjooniseid ja teab lubatud plaaniliste ja kõrguslike hälvete suurusi.