Kursuse eesmärgiks on tutvustada mehaanika, molekulaarfüüsika ja elektri valdkonna seaduspärasusi.