Kursuse eesmärgiks on tutvustada hüdraulika seaduspärasusi ning arvutusmeetodeid ning hüdrogeoloogia põhimõisteid ja Eesti hüdrogeoloogilisi tingimusi.