Aine eesmärgiks on tutvustada Eesti territooriumi ehitusgeoloogilist ehitust ja hüdrogeoloogilisi tingimusi, seal esinevaid pinnaseid ja nende põhilisi füüsikalis-mehaanilisi omadusi ning katsetamise metoodikaid.