Kriitiline mõtlemine ja teaduslik maailmapilt (HKE155) sügis 2020 nov-dets