Kursuse eesmärk on anda reisijateveo korraldamise alaseid teadmisi, mida on vastavalt ühistranspordiseadusele nõutud vedude eest vastutavalt isikult.

Õppeiane Reisijatevedu TLM 155 ainekaart TTK ÕIS keskkonnas: https://tktk.ois.ee/subject/view?subject_id=2469