Topic outline

  • Eesoleva kursuse eesmärk on toetada autodünaamika õppeaine teoreetiliste aluste omandamist, mis puudutab jõuvektorite ja nendega seonduvate arvutusmudelitega erinevates olukordades. Enamus klassikalise teoreetilise mehaanika ülesannetest on ülesehitud dotsent Rein Kochi kursuse materjalide põhjal. Samuti võib kursust läbida ükskõik, mis muul põhjusel asja vastu huvi tundes. Arvutusülesanded ja juhendvideod on koostatud Henri Vennika poolt ning täiendatakse aja jooksul uute huvitavate autotehnika kohaste näidetega. Interaktiivsete demode ja arvutusülesannete platvormiks on GeoGebra. E-kooli kursus on mõeldud iseseisvaks läbimiseks, tagasiside ja ideede korral võtta ühendust meili teel. Soovi korral lahenduskäike ja seonduvat arutada võib kasutada kursuse foorumit.