Topic outline

 • Lõikeõpetus III - Patternmaking III

  Aine kood  ÕMO166

  Ainepunkte  6 EAP

  Õppeaine sisu lühikirjeldus

  Laste toodete lõigete valmistamine. Pesutoodete konstrueerimine.

  Lisaks: kordame üle ja kinnistame teadmised läbi praktiliste ülesannete unifitseerimise põhimõtted, lekaalide valmistamise erinevatele materjalidele, tehnilist paljundamise, mõõtude tabeli koostamise - tootearenduse ja tehnilise dokumendtatsiooni koostamise tervikuna

  Õppeaine üldeesmärgid

  Kursuse eesmärgiks on omandada oskused erinevat liiki toodete põhilõigete ning moejoonise järgi moekohaste lõigete valmistamiseks. Tundma õppida figuuri iseärasustest tulenevaid lõike muutusi.

  Õppeaine õpiväljundid

  Kursuse läbinud üliõpilane oskab valmistada erinevate toodete lekaale, koostada nende tehnilist paljundust ja luua unifitseeritud tooteperekondi, koostada mõõtude tabelit. Omab ülevaadet tootearendusprotsessist ja oskab koostada tootele tehnilist kirjeldust.

  Õppeaine vormi kirjeldus

  Loengud, laboratoorsed ja praktilised tööd: graafilised ülesanded, erinevate tooteliikide lõigete katsetused makettidena, lõigete valmistamine moejoonise järgi.

  Kirjandus

  1. Krolopp, L. Stiegler, M. (2003) Schnittkonstruktionen für Jacken und Mäntel. 25. Auflage. München: Rundschau-Verlag, 178 lk.
  2. Aldrich, W. (2006). Metric Pattern Cutting For Menswear. 4 Edition. Blackwell Publishing Ltd. 175 lk.
  3. HAKA Schnittkonstruktionen: Abendmoden, Sakkos, Hosen, Westen und Mäntel (2006) München: Rundschau Verlag, 238 lk.

  Hindamismeetodid

  Kõigi praktiliste tööde esitamine
  Õpimapp
  Kirjalik eksam
  Eksam peab olema sooritatud vähemalt hindele „rahuldav“ (2).

  Soovituslikud eeldusained

  ÕMO164 Lõikeõpetus I

  ÕMO165 Lõikeõpetus II • LASTE TOOTED

  Laste toodete põhilõiked on konstrueeritud Skandinaavia süsteemi järgi.

  Lähteandmed ehk figuurimõõdud on võetud Passeli tüüpfiguuride mõõtude tabelist.

 • NAISTE PESUTOOTED

  Rinnahoidjad, bodyd, trikood, püksikud, boxerid, retuusid.

 • MEESTE PESUTOOTED

  Meeste pesu suurusnumbrid

 • TOOTE TEHNILINE DOKUMENTATSIOON - KORDAMINE

 • EKSAM

  Lõikeõpetuse ülesandena tuleb koostada õpimapp, kus selgitatakse ja tõestatakse teoreetiliselt OPTITEX PDS ja Marker tehtud ülesannet. Programmides tehtud materjalid töödeldakse esitamiseks KaledoStyle’s. Osa materjale (esimesed 2 punkti) on juba valmistatud projekti mapis. Need tuleb üle vaadata ja vajadusel parandada.

  NB! ÕPIMAPP TULEB KOOSTADA ÜHE TOOTE KOHTA JA SELLEKS ON KOSTÜÜMI JAKK

  Teoreetilise õpimapi sisu:

  • Mudeli tehniline joonis eest ja tagant vaates koos moekirjeldusga
  • Kasutatud materjalide iseloomustus
  • Põhi- ja moekohased lõiked M1:4
  • Tootmiseks valitud suuruste ja kasvude skaala (min 4 suurust, kasvu) ning vastava süsteemi analüüs (võttes aluseks tüüpfiguuri mõõtude tabel (saksa või finatex) ja põhilõike konstrueerimise süsteem.
  • Põhilõigete paljundusskeemi joonis, mis kajastab eelmises punktis tehtud analüüsi (kehaosa, varrukas)
  • Moekohaste lõigete paljundusskeem (seljaosa, esiosa, varrukas, krae, taskuklapp või tasku jne).
  • Baassuuruse lekaalid põhimaterjalile, dubleerile ja voodrile
  • Valmistoote mõõtude tabel, kus on antud järgmised mõõdud:
   • Toote üldpikkus
   • Toote laius käeaugukaare sügavuse tasemel
   • Toote laius vööjoone tasemel
   • Toote laius puusajoone tasemel
   • Toote seljadetaili laius
   • Toote esidetaili laius
   • Varruka laius
   • Varrukasuu laius
   • Varruka pikkus
   • Tasku kõrgus

  Põhimaterjali lekaalide paigutused ühele tootele (baassuuruse) ja kombineeritud (vabalt valitud 2 suurust skaala piires).

  EKSAMITÖÖ ESITAMISE TÄHTAEG enne eksamisessi!

 • Arvestuslikud ülesanded

  • Laste kleidi ja pükste põhilõigete konstrueerimine paberil ja arvutis. Paberil konstrueerida suurused 80 ja 116 (2 kleiti ja 2 paari pükse, ja varrukad). Arvutis konstrueerida ainult üks suurustest (kehaosa + varrukas + püksid; 3D programmi jaoks, kõik ühes suuruses).
  • Rinnahoidja põhilõige kliendile mittevenivast materjalist + makett. Kliendiks on grupiõde.
  • Venivast materjalis pesutoodete põhilõigete konstrueerimine arvutis - retuusid, slipid, stringid, boxerid, body, body rinnakausiga, body varrukas.
  • Meeste pesu (särk ja aluspüksid) põhilõike konstrueerimine arvutis
  • Peakatte konstrueeimine +  makett