Topic outline

 • Lõikeõpetus III - Patternmaking III

  Aine kood  ÕMO166

  Ainepunkte  6 EAP

  Õppeaine sisu lühikirjeldus

  Laste toodete lõigete valmistamine. Pesutoodete konstrueerimine.

  Lisaks: kordame üle ja kinnistame teadmised läbi praktiliste ülesannete unifitseerimise põhimõtted, lekaalide valmistamise erinevatele materjalidele, tehnilist paljundamise, mõõtude tabeli koostamise - tootearenduse ja tehnilise dokumendtatsiooni koostamise tervikuna

  Õppeaine üldeesmärgid

  Kursuse eesmärgiks on omandada oskused erinevat liiki toodete põhilõigete ning moejoonise järgi moekohaste lõigete valmistamiseks. Tundma õppida figuuri iseärasustest tulenevaid lõike muutusi.

  Õppeaine õpiväljundid

  Kursuse läbinud üliõpilane oskab valmistada erinevate toodete lekaale, koostada nende tehnilist paljundust ja luua unifitseeritud tooteperekondi, koostada mõõtude tabelit. Omab ülevaadet tootearendusprotsessist ja oskab koostada tootele tehnilist kirjeldust.

  Õppeaine vormi kirjeldus

  Loengud, laboratoorsed ja praktilised tööd: graafilised ülesanded, erinevate tooteliikide lõigete katsetused makettidena, lõigete valmistamine moejoonise järgi.

  Kirjandus

  1. Krolopp, L. Stiegler, M. (2003) Schnittkonstruktionen für Jacken und Mäntel. 25. Auflage. München: Rundschau-Verlag, 178 lk.
  2. Aldrich, W. (2006). Metric Pattern Cutting For Menswear. 4 Edition. Blackwell Publishing Ltd. 175 lk.
  3. HAKA Schnittkonstruktionen: Abendmoden, Sakkos, Hosen, Westen und Mäntel (2006) München: Rundschau Verlag, 238 lk.

  Hindamismeetodid

  Kõigi praktiliste tööde esitamine
  Õpimapp
  Kirjalik eksam
  Eksam peab olema sooritatud vähemalt hindele „rahuldav“ (2).

  Eeldusained

  ÕMO164 Lõikeõpetus I

  ÕMO165 Lõikeõpetus II • Arvestuslikud ülesanded

  Konstrueerimise ülesanded (laste tooted ja venivast materjalist pesu) on soovitav konstrueerida arvutis, sest siis on võimalik projektiks Pesu lõiked/lekaalid välja printida. Samas saate harjutada programmi kasutamist.

  Kui pakutud lahendus tundub raske, siis võib lõiked konstrueerida ka paberil M1:1. 

  Võib kasutada ka mõlemat varianti korraga. Sel juhul võib ise valida tooted, mille lõiked on arvutis ja mis paberil.

  • Laste kleidi, poiste särkpluusi ja pükste põhilõigete konstrueerimine arvutis/paberil 
  • Venivast materjalis pesutoodete põhilõigete konstrueerimine arvutis/paberil - retuusid, slipid, stringid, boxerid, body, body rinnakausiga, body varrukas.
  • Meeste pesu (särk ja aluspüksid) põhilõike konstrueerimine arvutis/paberil

  Ülesanded, mis tuleb teostada käsitsi paberil:

  • Koostada jaki paljundusskeem - konstrueerida jaki pihaosa ja varrukas vähemalt 3 suurusele M1:1
  • Rinnahoidja põhilõige kliendile mittevenivast materjalist + makett. Kliendiks on grupiõde.
  • Peakatte konstrueeimine +  makett (juhendaja Teele Peets)
 • EKSAM

  Lõikeõpetuse ülesandena tuleb koostada õpimapp, kus selgitatakse ja tõestatakse teoreetiliselt OPTITEX PDS ja Marker tehtud ülesannet. Programmides tehtud materjalid töödeldakse esitamiseks KaledoStyle’s või AdobeIllustratori programmides.

  NB! ÕPIMAPP TULEB KOOSTADA projektis "Ülerõivad" VALMISTATUD KOSTÜÜMJAKI KOHTA!

  Teoreetilise õpimapi sisu:

  • Mudeli tehniline joonis eest ja tagant vaates koos moekirjeldusga + joonis toote seestvaatest (voodri lõikeline lahendus).
  • Kasutatud materjalide, iseloomustus
  • Põhi- ja moekohased lõiked, voodri lõikeline lahendus võrreldes põhimaterjali lõigetega M1:4; 
  • Tootmiseks valitud suuruste ja kasvude skaala (min 4 suurust, kasvu) ning vastava süsteemi analüüs (võttes aluseks tüüpfiguuri mõõtude tabel (saksa või finatex) ja põhilõike konstrueerimise süsteem.
  • Põhilõigete paljundusskeemi joonis, mis kajastab eelmises punktis tehtud analüüsi.
  • Moekohaste lõigete paljundusskeem, voodri paljundusskeem
  • Baassuuruse lekaalid põhimaterjalile, dubleerile ja voodrile
  • Valmistoote mõõtude tabel, kus on antud järgmised mõõdud:
   • Toote üldpikkus
   • Toote laius käeaugukaare sügavuse tasemel
   • Toote laius vööjoone tasemel
   • Toote laius puusajoone tasemel
   • Toote seljalaius
   • Toote esilaius
   • Varruka laius
   • Varrukasuu laius
   • Varruka pikkus
   • Tasku kõrgus

  Põhimaterjali lekaalide paigutused ühele tootele (baassuuruse) ja kombineeritud (vabalt valitud 2 suurust skaala piires).

  EKSAMITÖÖ TULEB KORREKTSELT VORMISTADA! 

  Proovi näiteks iga ülesanne vormistada tootekaardina! Võid kasutada ka A3 formaati

  • Toote joonised koos kirjeldustega
  • Materjalide kirjeldused
  • Konstruktsioonid
  • Süsteemi analüüs
  • Paljundusskeemid
  • Lekaalid
  • Valmistoote mõõtude tabel
  • Paigutusjoonised

  EKSAMITÖÖ ESITAMISE TÄHTAEG 19.04.2021

 • LASTE TOOTED

  Laste toodete põhilõiked on konstrueeritud Skandinaavia süsteemi järgi.

  Lähteandmed ehk figuurimõõdud on võetud Passeli tüüpfiguuride mõõtude tabelist.

 • TOOTE TEHNILINE DOKUMENTATSIOON - KORDAMINE

 • NAISTE PESUTOOTED

  Rinnahoidjad, bodyd, trikood, püksikud, boxerid, retuusid.

 • MEESTE PESUTOOTED

  Meeste pesu suurusnumbrid