Topic outline

 • Käesolev MOOC-kursus on koostatud Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Haridus- ja Noorteameti  IT Akadeemia programmi toel ning on mõeldud kõigile mootorsõiduki projekteerimise huvilistele, kes vajavad praktilise projektülesande teostamiseks teoreetilist lähtematerjali ning praktilist infot CAD-süsteemide kasutamiseks.
  Kursus annab ülevaate:
  • Mootorsõiduki üldistest omadustest ja esitatavatest tehnonõuetest (Teema 1)
  • Sõidukile mõjuvatest jõududest ja konstruktsiooni koormusolukordadest (Teema 2)
  • Veermiku projekteerimisel vajalikest baasseostest (Teema 3)
  • Rooliseadme projekteerimise põhimõtetest (Teema 4)
  • Pidurite projekteerimise põhimõtetest (Teema 5)
  • CAD-süsteemide, kasutamise praktilised võtted toruraami ja veermiku komponentide projekteerimisel (Lisa 1)
  • Täiendavad materjalid (Lisa 2)
  • 3D-skänneri praktilise kasutamise töövõtetest (Lisa 3).

  Kursus sisaldab järgmiseid interaktiivseid arvutusmooduleid:

  • rataste dünaamilised vertikaalkoormused
  • sõiduki pööramise kinemaatika
  • sõiduki piduriajam ja pidurdusjõud
  • ratta võnkesüsteem