1. Sissejuhatus

Geomembraanid on suhteliselt õhukesed termoplastikust lehed, mis on valmistatud tehases ja transporditakse objektile. Geomembraanid on praktiliselt vedelikke mitteläbilaskvad materjalid ning need on efektiivne moodus reostuse vältimiseks ja/või peatamiseks. Pinnasesse paigaldatud geomembraanid moodustavad igasugusele reostusele läbimatu barjääri, mis peab vastu aastasadu.

Geomembraane valmistatakse enamasti kõrgtihedusega polüetüleenist (HDPE), polüvinüülkloriidist (PVC), sünteetilisest kummist (EPDM), väga madala tihedusega polüetüleenist (VLDPE), lineaar madaltihedusega polüetüleenist (LLDPE), polüpropüleenist (PP) või klorosulfoonitud polüetüleenist (CSPE). Geomembraanide paksus on 0.5 – 3mm . Vastavalt vajadustele on võimalik valmistada karestatud pinnaga (suurem hõõrdetakistus) ja armeeritud geomembraane.

Kõrgtihedusega polüetüleenist (HDPE) valmistatud geomembraanid on keemiliselt väga vastupidavad ja nende kasutamise valdkonnad on järgmised:

• prügilad
• jäätmehoidlad
• lägahoidlad
• puhastusseadmed
• komposteerimisväljakud
• naftaterminaalid
• bensiinijaamad

Venivad ja elastsed geomembraanid (VLDPE, LLDPE, PP ja EPDM) on väga sobivad kasutamiseks järgmistes kohtades:

• basseinid
• tiigid
• veehoidlad
• kanalid
• põrandate niiskusisolatsioon
• lamekatused
• prügilate ja jäätmehoidlate katmine

Kui valdav osa geomembraanidest on musta värvi, siis basseinide ja tiikide rajamiseks sobivaid LLDPE ja EPDM geomembraane valmistatakse ka teistes värvitoonides.