Videomaterjal savikangastest

Üldiseloomustus, kasutamine + videod ja pildid,

1. GrundSeal savimatid prügilatesse (adhesioonnakkeline)