Õppeaines käsitletavad teemad.

 • Juhtimise mõiste selgitus, juhtimismõtte areng ühiskonnas.
 • Klassikalise juhtimisõpetuse põhiseisukohad tööjaotusest, töökorraldusest, vastutusest ja bürokraatiast organisatsioonides.
 • Motivatsiooni mõiste ja koht organisatsioonide juhtimisel.
 • Kaasaegne käsitlus süsteemidest, tagasiside olemus ja juhtimise tehnoloogia.
 • Organisatsioonid ühiskonnas, juhtimisstruktuuride efektiivsus.
 • Personali juhtimise põhiseisukohad, juht ja juhi funktsioonid.
 • Kommunikatsiooni ja suhtlemise koht organisatsioonides.
 • Ehituse ja ehitise kvaliteetse juhtimise olemus ja vajadus.
 • Ehitusettevõte kui avatud süsteem.
 • Töövõtulepingute liigid.
 • Järelevalve olemus ja vajalikkus.
 • Ehituskorraldus käsitleb eelkõige seda, mida peab teadma ja tegema insener/ehitusjuht