Kursuse õpijuhis

Kursuse maht ja ainekood: 4 EAP, EHO399
Toimumise aeg: sügissemester 2011
Läbiviija kontaktandmed: Anneli Ramjalg (Alt), lektor anneli@tktk.ee
Sihtrühm: hoonete ehituse ja rakendusgeodeesia III kursuse üliõpilased.

Õppeaine üldeesmärgid

Kursuse eesmärk on anda üliõpilastele baasteadmised juhtimise ja ehituskorralduse olemusest ja meetoditest.

Õppeaine õpiväljundid

Aine läbinud üliõpilane:
  • oskab nimetada juhtimisprotsessi põhilisi tegevusi;
  • teab, mida kujutavad endast sotsiaalne ja eetiline vastustus organisatsioonis;
  • oskab kirjeldada ja analüüsida läbirääkimiste protsessi;
  • oskab põhjendada koostöö vajalikkust;
  • oskab kirjeldada SWOT analüüsi koostamise põhimõtteid;
  • teab ehituse kolme olulist parameetrit (3K-d) ning nende omavahelisi sõltuvusi.

Kursus on jaotatud 13 nädalaks. Keskmiselt kulub õppeaine omandamiseks igal nädalal 8 akadeemilist tundi.