3. Mõistliku eesmärgi mudel

1900-1925 hakkas arenema ja kujunes välja esimene juhtimismudel
MÕISTLIKU EESMÄRGI MUDEL

Eelpool nimetatud aeg oli leiutiste ja uuenduste aeg, toimusid suured edasiminekud nii tööstuses kui ka põllumajanduses.

Sel perioodil ei olnud töölised veel kaitstud liialt nõudlike ja primitiivsete töötingimuste eest tehastes (valitsuse ja liitude toetus väike).

Mõistliku eesmärgi mudelit tähistab dollari märk

Organisatsiooni vältimatuteks kriteeriumiteks on tootlikkus ja kasum.

Mudel väidab, et kui on kindel suund, siis viib see ka produktiivsete väljunditeni.

Rõhutatakse eesmärkide selgitamise olulisust ja iga tegevuse põhjalikku analüüsimist.

Kõik otsused, mis vastu võetakse lähtuvad juhtkonna kasust. Kui töölise kasutegur on 80% siis asendatakse ta teisega, kelle kasutegur on 100%
Juht lähtub eelkõige majanduslikust kasumist, töötajad on vahendid selle saavutamiseks.
Juhtimine põhineb käsu ja keelu põhimõttel ning töötajad peavad käske vastuvaidlemata täitma.