4. Sisemise protsessi mudel

Peaaegu samaaegselt mõistliku eesmärgi mudeliga arenes teine mudel –
SISEMISE PROTSESSI MUDEL
See mudel on suuresti mõistliku eesmärgi mudelit täiendav.
Kehtib põhimõte, et kindlakskujunenud toimimisviis, millest on kujunenud standard viib stabiilsuseni.
Mudel rõhutab kohustuste defineerimist ja dokumenteerimist.
Organisatsiooni kõik otsused peegeldavad selles valistevaid reegleid, struktuure ja traditsioone.
Kui tööliste efektiivsus langeb, tõstetakse kontrolli ja võetakse kasutusele erinevad tegutsemisviisid ja protseduurid.
Juhilt oodatakse, et ta oleks kursis kõigi faktide ja detailidega ja omaks head analüüsivõimet.