6. Avatud süsteemi mudel

Järgmine periood juhtimise arengus oli 1951-1975. Neil aastatel oli USA vaieldamatu liider kapitalistliku maailmas, kuid perioodi lõpuks oli nende positsioon tunduvalt nõrgenenud.

Dramaatiliselt nihkusid sellel ajal ka sotsiaalsed väärtused. 50-ndad olid USA-s traditsiooniliste väärtuste aeg (perekond, kodu, kodumaa, heaolu), siis lähtuvalt Vietnami sõjast olid 60-ndad küünilisuse ja seesmiste murrangute aeg. Riiklike institutsioonide autoriteet oli igal pool küsimärgi all.

60-ndate keskel tekkis vajadus oskuste järele, kuidas toimida kiiresti muutuvas keskkonnas.

Akadeemikud alustasid kirjutamist AVATUD SÜSTEEMI MUDELIST, tegemist on neljanda mudeliga.

Organisatsiooni efektiivsuse võtmekriteeriumiks on selle mudeli puhul : kohanemisvõime ja välised võimalused.

Organisatsioonid seatakse vajaduse ette konkureerida nii ebaselges kui ka võistlevas keskkonnas.

Organisatsiooni pindlikkuse tõttu on selle mudeli sümboliks amööb, kui väga tundlik ja kiiresti muutuv organism, mis on võimeline muutuma vastavalt keskkonna muutmisele.

Võtmeprotsessid avatud süsteemi mudelis: loov probleemide lahendamine, innovatsioon ja muudatuste juhtimine.