6. Avatud süsteemi mudel

6.2. Juhuslikkuse e situatsiooniline koolkond

Teine koolkond, mis kuulub avatud süsteemi on
JUHUSLIKKUSE ehk SITUATSIOONILINE KOOLKOND

Kõige tähtsam on ühendada olemasolev, mitte luua midagi uut.

  • Juhile püütakse näidata võimalusi, kuidas olla oma igapäeva töös paindlik.
  • Arvatakse, et on olemas õige suund, kuid milline see on, selle määrab keskkond.
Juhuslikkuse koolkonna esindajate arvates peab juht selleks, et olla paindlik:
  • valdama erinevaid juhtimistehnikaid ja –meetodeid;
  • teadma juhtimisteooriate plusse ja miinuseid;
  • hindama nii organisatsiooni sisemist seisundit kui ka väliskeskkonda – ta peab saama selge ettekujutuse keskkonnast ja selle nõudmistest;
  • keskkonnahinnangute alusel valima sobiva juhtimismeetodi.

Teooria plussid: avaneb võimalu ühitada eelnevad teooriad.
Teooria miinused: liigselt tuuakse välja rõhuasetust keskkonnale, andmata juhile ja organisatsioonile võimalust sündmusi seestpoolt mõjutada.