7. 1990-ndatel levima hakanud teooriad

90-ndatel levima hakanud teooriad

ÕPPIV ORGANISATSIOON
  • Iseloomulik avatus uutele ideedele ning uute teadmiste genereerimine ja levitamine
  • Kõigile töötajatele antakse võimalus toimuvaga kursis olla, leida probleemidele loovaid lahendusi ning otsida võimalusi uute teadmiste ja tegevuste omandamiseks.

PIIRANGUTE TEOORIA
  • Igas süsteemis on piirang nn. pudelikael (nõrgim lüli), mis ei suuda täita talle pandud ülesandeid (juhtub midagi planeerimatut: masina rike, töötaja töövõimetus jm.)
  • Kui vajatakse rohkem kui ühte ressurssi, on pudelikaela tekkimise tõenäosus 100% .

ÜMBERKORRALDAMINE
  • Organisatsiooni kõigi aspektide radikaalne muutmine
  • Saavutamaks peamisi eesmärke omahinna või ajafaktori osas.
  • Ümberkorraldus hõlmab nii organisatsiooni struktuuri kui ka personali.
  • Kõige edukamad ümberkorraldused on alanud sellistele küsimustele vastuste otsimisega: Kuidas kliente paremini teenindada ja kuidas konkurente osavamalt neutraliseerida.
  • Ümberkorralduse protsessis on oluline nii tugev eestvedamine kui ka töötajate kaasahaaramine ja initsiatiiv.